ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία: Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-21

13/03/2021

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία να δηλώσουν το πολύ έως πέντε (5) μαθήματα εαρινού εξαμήνου στο  Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μεταπτυχιακών Σπουδών:
https://pgs.di.uoa.gr

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ορθή επανάληψη της γενικής ανακοίνωσης https://www.di.uoa.gr/lt/anouncements/1086 ειδικά για τους φοιτητές του ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολoγία. Επίσης οι φοιτητές του ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία δεν έχουν το δικαίωμα δήλωσης Διπλωματικής Εργασίας το εαρινό εξάμηνο 2020-21.

Οι φοιτητές του ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία που έχουν δηλώσει 6 μαθήματα θα πρέπει να προβούν σε διορθωτική δήλωση μαθημάτων. Στην περίπτωση προβλήματος διόρθωσης στο https://pgs.di.uoa.gr θα πρέπει να αποστείλουν email στον διαχειριστή του Συστήματος (papadimc [at] di.uoa.gr).