Ανακοίνωση για τους φοιτητές του ΔΠΜΣ "Μικροηλεκτρονική"

09/12/2019

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα του ΔΠΜΣ «Μικροηλεκτρονική» θα διδαχθούν για τελευταία φορά κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού (http://cgi.di.uoa.gr/~vlsi/).

Κατηγορία