Πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση μέσω eclass

26/03/2021

Με στόχο την καλύτερη ενημέρωση φοιτητών και φορέων υποδοχής για την Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα μας, δημιουργήθηκε αντίστοιχο μάθημα στο eclass με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση: https://eclass.uoa.gr/courses/DI580/

Αν και η πρόβαση είναι ανοικτή, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν στο μάθημα στο eclass, ώστε να λαμβάνουν τις ανακοινώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στόχος είναι σταδιακά να αποτελέσει την κύρια πηγή ενημέρωσης για τα θέματα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα μας.

Κατηγορία