Θέση πρακτικής άσκησης στην εταιρία Unimed

12/04/2021

Λίγα λόγια για την εταιρεία:

Η UNIMED S.A είναι μία εταιρεία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού και παροχής υπηρεσιών. Κύριοι τομείς δραστηριότητας: Ιατρικός τομέας και φαρμακεία, εξειδικευμένες εφαρμογές, ψηφιοποιήσεις, διαχείριση ψηφιακών δεδομένων, σελιδοποίηση και καταχώρηση δεδομένων.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει κωδικό ΕΡΓΑΝΗ και έχει γίνει εγγραφή της εταιρείας ως Φορέας Υποδοχής στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Στοιχεία επικοινωνίας της UNIMED S.A:
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3226263
Ηλεκτρονική διεύθυνση: infoatunimed [dot] gr
 
Τίτλος θέσης για την πρακτική άσκηση: Developer

Παρέχονται:
• Επαγγελματική εξέλιξη
• Σύγχρονο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας

Οι Πρακτικά Ασκούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν:
• JavaScript
• Να έχουν github account και να μας στείλουν το σχετικό link
• Ενημέρωση ιστοσελίδας
• Εξοικείωση με web applications
• Καθημερινή επικοινωνία με συναδέλφους-συνεργάτες
• Υποχρεωτική Γνώση Αγγλικών
• Οργανωτικότητα, πάθος και ενθουσιασμό για την επίτευξη των στόχων
• Άριστη γνώση MS Office
• Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα με θετική διάθεση και όρεξη για εργασία

Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των Βιογραφικών Σημειωμάτων.

 

Κατηγορία