Προκήρυξη μίας νέας θέσης ΔΕΠ - APP 21036 / 21037

13/04/2021
Προκήρυξη μίας νέας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα  Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Θεμελιώσεις Μηχανικής Μάθησης“
 
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων αποκλειστικά μέσω APELLA:  13/04/2021 έως 13/06/2021
 
ΦΕΚ 613/18.3.2021  τευχ.Γ΄, Apella  21036,  ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΦΕΚ 613/18.3.2021  τευχ.Γ΄, Apella  21037, ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ