Προκήρυξη μίας νέας θέσης ΔΕΠ - APP 21038

13/04/2021
Προκήρυξη μίας νέας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα   Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Αριθμητική Βελτιστοποίηση“
 
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων αποκλειστικά μέσω APELLA:  13/04/2021 έως 13/06/2021
 
ΦΕΚ 613/18.3.2021  τευχ.Γ΄, Apella  21038