Προκήρυξη ΔΠΜΣ SCIENCE, TECHNOLOGY, SOCIETY-SCIENCE AND TECHNOLOGY STUDIES

23/04/2021

Σας ενημερώνουμε ότι η προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Science, Technology, Society — Science and Technology Studies”, που συνδιοργανώνουν τα Τμήματα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης & Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://sts.phs.uoa.gr/call_for_applications/