Προσωρινό πρακτικό επιλογής φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση ΕΣΠΑ

27/04/2021

Ανακοινώνονται στο συνημμένο αρχείο τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών της συμπληρωματικής πρόσκλησης και δίνεται περιθώριο μίας εβδομάδας (έως 4/5/2021) για ενστάσεις μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο praktikiatdi [dot] uoa [dot] gr.