Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων συμπληρωματικής πρόσκλησης επιλογής φοιτητών του Τμήματός μας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΕΣΠΑ – Περίοδος Απριλίου 2021 – και διαδικασία έναρξης

20/05/2021

Aνακοινώνονται τα τελικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για την συμπληρωματική πρόσκληση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του ΕΣΠΑ, που αφορούσε στις εννέα (9) υπολειπόμενες θέσεις. Δείτε την ανακοίνωση και τα αποτελέσματα στο eclass: https://eclass.uoa.gr/modules/announcements/index.php?course=DI580&an_id=337141

Κατηγορία