Εξαίρεση φοιτητών από φυσική παρουσία στην εξεταστική Ιουνίου ακαδ. έτους 2020-21 - Παράταση Προθεσμίας έως Τετάρτη 02/06/21

31/05/2021

Στη φόρμα δήλωσης εξαίρεσης από φυσική παρουσία στην εξεταστική Ιουνίου η λίστα μαθημάτων ανανεώθηκε.

Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα σε περίπτωση που επιθυμείτε την εξέταση σας και σε ένα από τα παρακάτω μαθήματα.

 • ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι
 • ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αν παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνήστε στο email: nikospatdi [dot] uoa [dot] gr 

-------------------------------------------------------

Σε συνέχεια της από 17/05/2021 απόφασης της Συνέλευσης  του Τμήματος σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων Ιουνίου 2021, παρακαλούνται οι φοιτητές που δικαιούνται να εξαιρεθούν από την δια ζώσης συμμετοχή στις εξετάσεις να συμπληρώσουν την φόρμα που θα βρουν στην ιστοσελίδα https://forms.gle/jcmzELPEy7ukvCNt7 έως την Tετάρτη 02/06/2021 (παράταση) δηλώνοντας τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν.

Διευκρινίζεται ότι φοιτητές που δικαιούνται να εξετασθούν χωρίς φυσική παρουσία πρέπει να ανήκουν σε μία από τις εξής κατηγορίες:

 • φοιτητές με αναπηρία (ΦμεΑ)
 • φοιτητές που η μόνιμη κατοικία τους είναι εκτός Αττικής και δεν διαθέτουν ενοικιαζόμενη κατοικία στην περιοχή της Αττικής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 105 (ν. 1599/86) που έχει εκδοθεί από Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης - Gov.gr  η οποία θα πρέπει να αναφέρει επακριβώς ένα από τα παρακάτω κείμενα:
  • «δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άτομο με αναπηρία και ζητώ να εξαιρεθώ από την συμμετοχή μου στις γραπτές εξετάσεις Ιουνίου 2021 με φυσική παρουσία και θα εξεταστώ με εξ αποστάσεως εξέταση (γραπτή ή προφορική) στα εξής μαθήματα: ……… ………………………………………………….………..»
  • «δηλώνω υπεύθυνα ότι η μόνιμη κατοικία μου είναι εκτός Αττικής και δεν διαθέτω ενοικιαζόμενη κατοικία στην περιοχή της Αττικής, και για τον λόγο αυτό ζητώ να εξαιρεθώ από την συμμετοχή μου στις γραπτές εξετάσεις Ιουνίου 2021 με φυσική παρουσία και θα εξεταστώ με εξ αποστάσεως εξέταση (γραπτή ή προφορική) στα εξής μαθήματα: ……… ………………………………………………….………..»
 • Πιστοποιητικό Δημόσιου Νοσοκομείου διαπίστωσης της αναπηρίας
 • Εκκαθαριστικό Εφορίας Γονέων οικονομικού έτους 2019.

Από την κατάθεση Δικαιολογητικών εξαιρούνται μόνο οι Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) οι οποίοι κατά τις προηγούμενες εξεταστικές περιόδους (Σεπτεμβρίου  2020 ή και Φεβρουαρίου 2021) είχαν ζητήσει εξαίρεση από την εξέταση με φυσική παρουσία και είχαν καταθέσει τα δικαιολογητικά στην Γραμματεία.