Θέση πρακτικής σε IT-WEB integration / improvement tasks