Εξεταστική Σεπτεμβρίου: μάθημα M146 Σύγχρονες επικοινωνίες μικρής και μεγάλης εμβέλειας

06/08/2021

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην επαναληπτική εξέταση του μαθήματος "Σύγχρονες επικοινωνίες μικρής και μεγάλης εμβέλειας", που θα γίνει εξ' αποστάσεως προφορικά την Τρίτη 28/9 στις 18:00, να επικοινωνήσουν με τους διδάσκοντες στα email:

 κ. Μαθιόπουλος: mathioatdi [dot] uoa [dot] gr

κ. Βουγιούκας: dvouyiouatdi [dot] uoa [dot] gr

Κατηγορία