Αίτηση Εξαίρεσης φοιτητών από φυσική παρουσία στην εξεταστική Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2020-21

24/08/2021

Σε συνέχεια της από 14/07/2021 απόφασης της Συνέλευσης  του Τμήματος σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2021, παρακαλούνται οι φοιτητές που δικαιούνται να εξαιρεθούν από την δια ζώσης συμμετοχή στις εξετάσεις να συμπληρώσουν την φόρμα που θα βρουν στην ιστοσελίδα https://forms.gle/kiiPtYZTPhCy1QJp8 έως την Παρασκευή 27/08/2021 δηλώνοντας τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν.

Διευκρινίζεται ότι φοιτητές που δικαιούνται να εξετασθούν χωρίς φυσική παρουσία πρέπει να ανήκουν σε μία από τις εξής κατηγορίες:

  • φοιτητές με αναπηρία (ΦμεΑ)
  • φοιτητές που η μόνιμη κατοικία τους είναι εκτός Αττικής και δεν διαθέτουν ενοικιαζόμενη κατοικία στην περιοχή της Αττικής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 105 (ν. 1599/86) που έχει εκδοθεί από Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης - Gov.gr  η οποία θα πρέπει να αναφέρει επακριβώς ένα από τα παρακάτω κείμενα:
    • «δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άτομο με αναπηρία και ζητώ να εξαιρεθώ από την συμμετοχή μου στις γραπτές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021 με φυσική παρουσία και θα εξεταστώ με εξ αποστάσεως εξέταση (γραπτή ή προφορική) στα εξής μαθήματα: ……… ………………………………………………….………..»
    • «δηλώνω υπεύθυνα ότι η μόνιμη κατοικία μου είναι εκτός Αττικής και δεν διαθέτω ενοικιαζόμενη κατοικία στην περιοχή της Αττικής, και για τον λόγο αυτό ζητώ να εξαιρεθώ από την συμμετοχή μου στις γραπτές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021 με φυσική παρουσία και θα εξεταστώ με εξ αποστάσεως εξέταση (γραπτή ή προφορική) στα εξής μαθήματα: ……… ………………………………………………….………..»
  • Πιστοποιητικό Δημόσιου Νοσοκομείου διαπίστωσης της αναπηρίας
  • Εκκαθαριστικό Εφορίας Γονέων ή φοιτητή οικονομικού έτους 2019.

Από την κατάθεση Δικαιολογητικών εξαιρούνται οι Φοιτητές οποίοι κατά τις προηγούμενες εξεταστικές περιόδους (Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2021) είχαν ζητήσει εξαίρεση από την εξέταση με φυσική παρουσία και είχαν καταθέσει τα δικαιολογητικά στην Γραμματεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η συμπλήρωση της φόρμας είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές που επιθυμούν να εξαιρεθούν από την δια ζώσης εξέταση προκειμένου να ενημερωθούν οι διδάσκοντες ανεξαρτήτως αν έχουν καταθέσει δικαιολογητικά σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο και εξαιρούνται από την υποχρέωση κατάθεσης.