Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α.

10/09/2021

Συνημμένα το έγγραφο του Προέδρου του ΔΣ της Παν/κής Λέσχης ΕΚΠΑ σχετικά με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων για παροχή δωρεάν σίτισης Ακαδ. Έτους 2021-22

Η υποβολή των αιτήσεων θα γινεται ηλεκτρονικά μεσω της ιστοσελίδας sitisi.uoa.gr (για τους προπτυχιακούς φοιτητές) και eprotocol.uoa.gr (για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές-Υπ. Διδάκτορες) από 9/9/21 μέχρι  22/10/2021