Μάθημα ΕΠ22α / Μ342 Ειδικά Θέματα: Ενισχυτική Μηχανική Μάθηση και Στοχαστικά Παίγνια

22/09/2021

Το χειμερινό εξάμηνο 2021-22 θα προσφερθεί το μάθημα:

«Ειδικά Θέματα: Ενισχυτική Μηχανική Μάθηση και Στοχαστικά Παίγνια» (συνημμένα η αναλυτική περιγραφή του) με διδάσκοντα τον Καθηγητή κ Νικόλαο Καλουπτσίδη.

Το μάθημα αυτό προσφέρεται ως μάθημα επιλογής:

  • για τους προπτυχιακούς φοιτητές:  «ΕΠ22α Ειδικά Θέματα Επικοινωνίας & Επεξεργασίας Σήματος: Ενισχυτική Μηχανική Μάθηση και Στοχαστικά Παίγνια»
  • για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των ΠΜΣ ΠΜΣ CS, EN, IC: «Μ342 Ειδικά θέματα Τηλεπικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος: Ενισχυτική Μηχανική Μάθηση και Στοχαστικά Παίγνια»