Απόφαση ΔΣ Τμήματος για την έναρξη μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου

24/09/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κατά την σημερινή 24/9/2021 συνεδρίασή του σε πλήρη απαρτία, με σκοπό την πληρέστερη οργάνωση της ασφαλούς έναρξης της δια ζώσης διδασκαλίας, αποφάσισε ομόφωνα ότι η έναρξη όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων μετατίθεται τουλάχιστον για τις 11 Οκτωβρίου 2021. Η απόφαση αυτή αναμένεται να επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.