Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για την έναρξη μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου

28/09/2021

Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κατά την σημερινή 28/9/2021 συνεδρίασή της, με σκοπό την πληρέστερη οργάνωση της ασφαλούς έναρξης της δια ζώσης διδασκαλίας, αποφάσισε ομόφωνα ότι η έναρξη όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων μετατίθεται, με βάση τα σημερινά δεδομένα, για τις 11 Οκτωβρίου 2021.