Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις προσωπικού Εργαστηρίου ΚΕΔΗΔ, Παν. Μακεδονίας

18/10/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έως 7 θέσεις προσωπικού στα Τμήματα Έρευνας, Διοικητικής Υποστήριξης, και Πληροφοριακών Συστημάτων και Πολυμέσων, του Εργαστηρίου "Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου" του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://kedid.org/, ΦΕΚ Β’ 1784/11.05.2020) για υποψήφιους/νέους διδάκτορες, προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές/αποφοίτους.

Οι θέσεις είναι 3μηνης διάρκειας και είναι μη αμειβόμενες, με δυνατότητα όμως αμοιβής σε περίπτωση που επιτευχθεί εξωτερική χρηματοδότηση. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα τους στο kediduomatgmail [dot] com έως τις 31 Οκτωβρίου 2021.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο https://kedid.org/calls/.