Δήλωση ενδιαφέροντος για Πρακτική άσκηση στο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

21/01/2022
Επικοινωνήστε με:

Καϊτατζή Χρυσούλα

Υπεύθυνη Τμήματος Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center
ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 107, 11526 Αθήνα
Τ.: 210 6972189, 210 6972 000 Fax: 2106979143
Email: c [dot] kaitatziatdunant [dot] gr
www.dunant.gr

Κατηγορία