Πρακτική άσκηση EVENTdata

21/01/2022

Η εταιρίας 'Z Z ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ' με διακριτικό τίτλο 'EVENTdata', η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφορικής και εδρεύει στο Μαρούσι (οδος Χασιώτη 15β), συμμετέχει σε επιδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών.

Επικοινωνήστε με:

Για την EVENTdata
Ειρήνη (Έρην) Λουκά
Χασιώτη 15β, 15123 Μαρούσι
Τηλ.: 211-01.90.349
Κινητό: 6932-19.99.14.
Web: www.eventdata.gr
 

Κατηγορία