Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

09/02/2022

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ παρατείνεται μέχρι τις 14/2/2022.

Κατά τα λοιπά, ισχύει ότι αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση που θα βρείτε εδώ: https://www.di.uoa.gr/announcements/1470

Κατηγορία