Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην εταιρία Mellon Technologies

16/02/2022

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Galazoula Anthi
HR Officer | Mellon Group of Companies
74A Piraeus str., 185 47, Piraeus, Greece
a [dot] galazoulaatmellongroup [dot] com
+30 210 3362420 (2420)
www.mellongroup.com