Θέσεις πρακτικής άσκησης - Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ

23/02/2022
Ο Οργανισμός μας, ο όποιος δραστηριοποιείται στον έλεγχο και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων από το 1993 (http://www.dionet.gr/), προτίθεται να προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών και σπουδαστών, οι όποιοι θα απασχοληθούν στο Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ  (https://insteco.gr/), στα πλαίσια της προώθησης της οικολογικής γεωργίας. 
 
Το Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ, μέσω των δράσεων του στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης παραγωγών, επιχειρήσεων και καταναλωτών στοχεύει στην καλλιέργεια και ανάπτυξη μιας ανθρωποκεντρικής  οικολογικής  συνείδησης. 
 
Οι προσφερόμενες θέσεις αφορούν στον τομέα διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και γραμματειακής υποστήριξης, καθώς και στις ειδικότητες πληροφορικής και ειδικότερα στο web design και web development και στο Digital Marketing.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να επικοινωνήσουν στα e-mails και τα τηλέφωνα που ακολουθούν:
Κωνσταντίνος Στάμου

Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων  

Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων   

2108224384 (εσωτ.118) -  6989652271  - hr@dionet.gr - k [dot] stamouatdionet [dot] gr