Τελικό πρακτικό επιλογής φοιτητών πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ - Ιανουάριος 2022

15/03/2022

Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος το τελικό πρακτικό επιλογής φοιτητών στο πλαίσιο της πράξης "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών" για τη χρηματοδότηση 3μηνων Πρακτικών Ασκήσεων φοιτητών του Τμήματός μας μέσω ΕΣΠΑ.

Επισυνάπτεται το τελικό πρακτικό επιλογής φοιτητών.  Όσοι έχουν επιλεγεί καλούνται το συντομότερο δυνατό να αποστείλουν στο praktikiatdi [dot] uoa [dot] gr τα εξής στοιχεία:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΑΦΜ
ΑΜΚΑ
EMAIL
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ)