Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην εταιρία Maggioli

16/03/2022

Το Ελληνικό υποκατάστημα της εταιρίας Maggioli SpA (http://www.maggioli.com) έχει αναρτήσει στο σύστημα Atlas (https://submit-atlas.grnet.gr/) μία (1) θέση Πρακτικής Εξάσκησης στον τομέα του Software Engineering.

H Maggioli είναι από τους μεγαλύτερους ICT integrators στην Ιταλία και διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο λύσεων λογισμικού και επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των ΤΠΕ, και εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη λύσεων digital government και smart cities που βασίζονται σε υπερσύγχρονες τεχνολογίες και τις πιο σύγχρονες αρχές σχεδιασμού. To Ελληνικό υποκατάστημα (Maggioli SPA – Greek Branch) αποτελεί τον κύριο βραχίονα έρευνας και ανάπτυξής του Ομίλου και εκτελεί πολύπλοκα και απαιτητικά έργα έρευνας και ανάπτυξης http://www.maggiolinformatica.com/projects/) σε διαφόρους τομείς (Big Data, Artificial Intelligence, Machine Learning, Cybersecurity, E-health κ.ά.)   

Ρόλος: Junior Back-End Developer

Θέση: 1 πλήρους απασχόλησης (κατά προτίμηση)

Αντικείμενο:

  • Τη δημιουργία και την βελτίωση API και Βάσεων Δεδομένων
  • Τρόπους αυτοματοποίησης και βελτίωσης των διαδικασιών Ανάπτυξης (development and release processes)
  • Διασφάλιση ποιότητας κώδικα (testing and examining code)

Επιθυμητά προσόντα:

  • Βασική εμπειρία με Linux
  • Μερική εμπειρία με Java ή Javascript ή C# ή Python
  • Εξοικείωση με τη διαμόρφωση και διαχείριση Βάσεων Δεδομένων (Mongo, MySQL κ.λπ.)
  • Κατανόηση εργαλείων SCM (source code management) όπως το Git.

Επικοινωνία: Κώστας Καλαμπούκας (kostas [dot] kalaboukasatmaggioli [dot] gr) 6974037859

Κατηγορία