Θέση πρακτικής άσκησης - Νομική Βιβλιοθήκη

31/03/2022

LexLabs team (https://www.nb.org/info-lexlabs) is looking for Developers to join our team for Internship through the ESPA program.

You may find the internship position in the ATLAS platform.

Do you want to be part of our rapidly growing team?

This position is available for more than one Developers.

LexLabs were founded by NOMIKI BIBLIOTHIKI (www.nb.org) to challenge the digital era by developing products and Legal tech tools, software and apps designed for legal practitioners and corporate, government, law enforcement and financial markets, using advanced technologies such as AI, Machine Learning and Blockchain.

Καθήκοντα:

  • Η συμμετοχή σε έργα που αναλαμβάνει το τμήμα
  • Επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν σε υλοποιήσεις του τμήματος
  • Καταγραφή οδηγιών και διαδικασιών που αφορούν το τμήμα
  • Έλεγχος σφαλμάτων (errors) που παρουσιάζονται
  • Εβδομαδιαία αναφορά εργασιών στον υπεύθυνο ομάδας

Personal skills

  • Εξαιρετικές δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης.
  • Ικανότητα τήρησης αυστηρών προθεσμιών και ιεράρχησης του φόρτου εργασίας
  • Oργανωτικές δεξιότητες
  • Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών εντός καθορισμένων προθεσμιών.
  • Αξιοπιστία

Για αποστολή Βιογραφικού: peggy [dot] koutroumpiatnb [dot] org