Προκήρυξη του ΔΠΜΣ Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων 2022-23

18/04/2022

H περίοδος υποβολής των αιτήσεων εκτείνεται από 9/05/2022 έως και 30/05/2022.

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php (Οι επιτυχόντες θα καταθέσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κατά την εγγραφή τους).