Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή

15/05/2022

Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα  Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνοοικονομική Ανάλυση και Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων»

Η θέση προέκυψε μετά από αίτηση εξέλιξης του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος  Δημητρίου Βαρουτά.

ΦΕΚ 1040/4.5.2022 τευχ.Γ, Apella  27462
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 14/05/2022
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 14/07/2022