Αξιολόγηση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021-2022 ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία

20/05/2022

Αγαπητοί-ές Φοιτητές-τριες του ΔΠΜΣ ''Γλωσσική Τεχνολογία'',

σας καλώ να συμμετάσχετε στην αξιολόγηση των μαθημάτων του ΔΠΜΣ εαρινού εξαμήνου η οποία θα διεξαχθεί από 23/05/2022 μέχρι 05/06/2022 μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (https://survey.uoa.gr/).

Μπορείτε να αξιολογήσετε τα μαθήματα σύμφωνα με την δήλωση μαθημάτων σας. Η συμμετοχή σας γίνεται με τον ηλεκτρονικό ιδρυματικό σας λογαριασμό και τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα. Κατά τη συμμετοχή σας δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να σας προσδιορίζει. Η μόνη πληροφορία που καταγράφεται για κάθε λογαριασμό είναι αν έχει συμμετάσχει στην αξιολόγηση ή όχι.

 

Ο Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γλωσσική Τεχνολογία"

Καθηγητής  Γεώργιος Κουρουπέτρογλου