Προγράμματα εξεταστικής Ιουνίου 2022 προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων

20/05/2022

Στον σύνδεσμο https://www.di.uoa.gr/schedule/ θα βρείτε τα τελικά προγράμματα της εξεταστικής Ιουνίου για τα ΠΠΣ και ΠΜΣ του Τμήματος.

Υπενθύμιση: Ο χωρισμός των φοιτητών σε slots (στα μαθήματα με μεγάλο πλήθος φοιτητών) είναι ευθύνη του κάθε διδάσκοντα (μπορεί να γίνει μέσω eclass, όπως στις προηγούμενες εξεταστικές περιόδους).