ΔΠΜΣ "Data Science and Information Technologies": Ανακοίνωση Επιλογής για το ακ. έτος 2022-23