Θέση Πρακτικής Άσκησης στην MAKIOS Logistics

23/09/2022

Η ΜΑΚΙΟΣ LOGISTICS, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής υπηρεσιών Logistics στην περιοχή των Βαλκανίων, ενδιαφέρεται για την απασχόληση τελειόφοιτων σπουδαστών του τμήματος σας, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.

Οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα να αποτελέσουν μέλη της ομάδας του Τμήματος Πληροφορικής (ΙΤ) στις εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου Αττικής, να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία και να αναπτύξουν την δημιουργικότητά τους.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο