Πρακτική Άσκηση - Uni Systems

30/09/2022

Νέες θέσεις πρακτικής άσκησης (4 θέσεις) για απασχόληση στο τμήμα Field Service της τεχνικής διεύθυνσης ICT & Managed Services Division. Οι θέσεις αφορούν απασχόληση στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, Καλλιθέα, Αλ. Πάντου 25.

Κυρίες αρμοδιότητες:

 • Αναλαμβάνει τη διερεύνηση και επίλυση των βλαβών που του ανατίθενται, κατανοεί τις απαιτήσεις των πελατών και προτείνει κατάλληλες λύσεις
 • Επικοινωνεί με τον πελάτη εφόσον χρειαστεί και οργανώνει εργασίες που αφορούν πελάτες του εξωτερικού (οι οποίες εκτελούνται στην Ελλάδα)
 • Σε συνεργασία με τους  Help Desk Engineers και την αποθήκη, επιλέγει και παραλαμβάνει τυχόν ανταλλακτικά που απαιτούνται για την διευθέτηση της βλάβης
 • Υποστηρίζει το Help Desk σε περιόδους αυξημένων και παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη στους συνεργάτες όταν υπάρξει ανάγκη
 • Αναλαμβάνει την επιστροφή των αχρησιμοποίητων ή μη λειτουργικών υλικών στην αποθήκη
 • Ελέγχει τα ανταλλακτικά/μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη βλάβη
 • Δημιουργεί αναλυτικές οδηγίες που αφορούν τη υλοποίηση έργων ή την αποκατάσταση σύνθετων προβλημάτων
 • Συμμετέχει σε ομάδες ευρύτερων έργων της εταιρίας
 • Ενημερώνει τα τμήματα back office και αναλαμβάνει back office εργασίες (π.χ. scanning Δελτίων Τεχνικής, εντύπων καταγραφής, καταχωρήσεις , customer portal upload, αποστολή email για την ενημέρωση των κλήσεων κατά την επιστροφή στην εταιρία κ.α.) όταν αυτό απαιτηθεί
 • Χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης, μεταφέρει αιτήματα πελατών στην εταιρία και ενημερώνει για τυχόν διαφορές σε σχέση με το συμβόλαιο

Προ απαιτούμενα:

 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Δίπλωμα οδήγησης Α’/Β’ κατηγορίας

Πληροφορίες για την εταιρία θα βρείτε στο ακόλουθο link: https://www.unisystems.com/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ή να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους στο tsarkoudatunisystems [dot] gr.

Κατηγορία