Αναβολή μαθήματος Fundamentals of Space Applications and Services

31/10/2022

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στο eclass όπως αναρτήθηκε στις 29.10.2022, το μάθημα Μ804 της 31.10.2022 αναβάλλεται.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την Παρασκευή 4.11.2022 ώρα 6-8 μμ στην αίθουσα ΣΤ.

Κατηγορία