Παράταση υποβολή αιτήσεων δωρεάν σιτισης από 8-11 εως 11-11-2022

09/11/2022

Συνημμένο έγγραφο του Προέδρου του ΔΣ της Παν/κής Λέσχης, με το οποίο  παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης, από την Τρίτη 8-11-22 έως και την Παρασκευή 11-11-22, και μέχρι ώρας 15.00 μμ.