Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας & Πρακτικής Άσκησης στο Χρηματιστήριο

24/11/2022

H «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ενδιαφέρεται να απασχολήσει αποφοίτους/ες του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο εξαρτημένης εργασίας, στα παρακάτω αντικείμενα:

1. Database Administrator <https://careers.athexgroup.gr/jobs/2103504-database-administrator>
2. Technical Support Specialist <https://careers.athexgroup.gr/jobs/2098127-technical-support-specialist>
3. Java Developer <https://careers.athexgroup.gr/jobs/1666499-java-developer>

Επί τη ευκαιρία, ενημερώνουμε και για τις ανοικτές θέσεις στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης για φοιτητές/τριες στις ειδικότητες:

1. Developer Intern: Κωδικός Θέσης: 238034
2. Digital ID's Intern: Κωδικός Θέσης: 223249
3. Network Engineer Intern: Κωδικός Θέσης: 223249
4. Systems Engineer Intern: Κωδικός Θέσης: 223249

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέτουν βιογραφικό στην σελίδα Careers - ATHEXGroup <https://careers.athexgroup.gr/>.

Κατηγορία