Εξέταση μαθημάτων ΠΠΣ και ΠΜΣ που αναβλήθηκαν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών