Έναρξη διαλέξεων του μεταπτυχιακού μαθήματος "Μηχανική Μάθηση (Μ124)"

23/02/2023

Οι διαλέξεις του μεταπτυχιακού μαθήματος Μ124-Μηχανική Μάθηση θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη 2/3/2023 στις 18:00 στο Αμφιθέατρο.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν στο μάθημα στο eclass: https://eclass.uoa.gr/courses/DI562/

Κατηγορία