Θέσεις πρακτικής άσκησης- Gaming Brotherhood

03/03/2023

Τίτλος Θέσης: Frontend Developer Intern
Περιγραφή θέσης: Ο φοιτητής που θα στελεχώσει την πρακτική θέση θα συνεργάζεται και θα δουλεύει με ανθρώπους που έχουν μεγάλη εμπειρία στο χώρο του web development. Θα ασχοληθεί κυρίως με Angular, ένα από τα πιο δημοφιλή javascript framework το οποίο υποστηρίζεται από την Google.
Ψάχνουμε νέους ανθρώπους που να θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά με το web development και για αυτό το λόγο ένας βασικός στόχος με την ολοκλήρωση της πρακτικής ειναι και η απόκτηση του Angular Certification Level 1 - Junior.

Χρειάζονται:
    - Καλή γνώση javascript
    - Βασικές γνώσεις πάνω σε βάσεις δεδομένων
    - Γνώσεις από version control όπως git
    - Γνώσεις αγγλικών τουλάχιστον σε επίπεδο C1
    - Ικανότητα να συνεργάζεται με άλλα άτομα στην ομάδα

Τι θα κάνει:
    - Εξοικείωση με framework της Angular 
    - Εξοικείωση και κατανόηση βασικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο web development
    - Χρήση των υπηρεσιών και των εργαλείων αυτών σε projects

Σχετικά με την εταιρεία:
Η Gaming Brotherhood είναι startup στο χώρο του e-commerce και του digital marketing.
Μέσω της SaaS πλατφόρμας μας τα e-shops μπορούν να δημιουργήσουν video προώθησης των προϊόντων τους με αυτόματο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο, τόσο για τα social media τους όσο και για τις μηχανές αναζήτησης.
Στους πελάτες μας περιλαμβάνονται μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα & digital agencies από την ελληνική αγορά.
Κωδικός ΑΤΛΑΣ: 243274
Email Επικοινωνίας: infoatgamingbrotherhood [dot] eu

---


Τίτλος Θέσης: Backend Software Developer Intern
Περιγραφή θέσης: Η Gaming Βrotherhood προσφέρει απο τις λίγες πρακτικές ασκήσεις εξατομικευμένες πάνω στο cloud και στο AWS (Amazon Web Services). Ο κόσμος των προγραμματιστών αλλάζει. Στην εποχή του cloud το να είσαι developer δεν σημαίνει απλά να γράφεις κώδικα.
Μπορείς πλέον με τον κώδικα να σχεδιάζεις πολύπλοκα συστήματα και αρχιτεκτονικές, να δημιουργείς ολόκληρες υπηρεσίες πάνω σε υποδομές που δεν χρειάζεται ποτέ να διαχειριστείς, και να λύνεις προβλήματα μεγάλης κλίμακας.
Η πλατφόρμα μας είναι χτισμένη στο AWS, τη μεγαλύτερη cloud υπηρεσία και βασίζεται σε serverless & microservices αρχιτεκτονικές.

Σχετικά με την εταιρεία:
Η Gaming Brotherhood είναι startup στο χώρο του e-commerce και του digital marketing.
Μέσω της SaaS πλατφόρμας μας τα e-shops μπορούν να δημιουργήσουν video προώθησης των προϊόντων τους με αυτόματο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο, τόσο για τα social media τους όσο και για τις μηχανές αναζήτησης.
Στους πελάτες μας περιλαμβάνονται μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα & digital agencies από την ελληνική αγορά.

Χρειάζονται:
    - Καλή γνώση javascript (nodejs) ή python 
    - Βασικές γνώσεις πάνω σε βάσεις δεδομένων
    - Γνώσεις από version control όπως git
    - Γνώσεις αγγλικών τουλάχιστον σε επίπεδο C1
    - Ικανότητα να συνεργάζεται με άλλα άτομα στην ομάδα

Τι θα κάνει:
    - Εξοικείωση και κατανόηση των βασικών υπηρεσιών του AWS
    - Εξοικείωση και κατανόηση βασικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο development
    - Χρήση των υπηρεσιών και των εργαλείων αυτών σε projects

Ο φοιτητής που θα στελεχώσει την πρακτική θέση θα συνεργάζεται και θα δουλεύει με ανθρώπους που έχουν μεγάλη εμπειρία στο χώρο του AWS. Ψάχνουμε νέους ανθρώπους που να θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά με το cloud computing και για αυτό το λόγο ένας βασικός στόχος με την ολοκλήρωση της πρακτικής ειναι η απόκτηση του AWS Cloud Practitioner Certificate.
Κωδικός ΑΤΛΑΣ: 243261
Email Επικοινωνίας: infoatgamingbrotherhood [dot] eu

Κατηγορία