Θέσεις πρακτικής άσκησης

09/03/2023

Στο σύστημα ΑΤΛΑΣ έχουν ανακοινωθεί θέσεις πρακτικής άσκησης από την εταιρία FOGUS Innovations and Services P.C. με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

ΘΕΣΗ 1: DevOps engineer

Ο/η υποψήφιος / υποψήφια θα εργαστεί σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα τα οποία τρέχουν στην εταιρία. 

Προτιμητέα γνώση / εμπειρία σε:

- Eργαλία και μεθοδολογίες για ανάπτυξη λογισμικού (DevOps tools).

- Γλώσσες προγραμματισμου όπως: .NET framework (C#), Python.

ΘΕΣΗ 2: Προγραμματιστής Unity/Unreal Engine

Η θέση αυτή προβλέπει υποστήριξη έργων για Digital Twins με αξιοποίηση του πλαισίου Unity ή του πλαισίου Unreal Engine. 

Ειναι απαραίτητο να υπάρχουν καλές γνώσεις προγραμματισμού κατά προτίμηση σε C# και επιθυμητό να έχει ασχοληθεί ήδη ο/η ενδιαφερόμενος/η με τον προγραμματισμό Παιγνίων.

Οι θέσεις αυτές δίνουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους με όρεξη και καλή διάθεση για εργασία στα αντικείμενα αυτά, να εκπονήσουν πτυχιακή (μόνο) ή/και να υλοποίησουν την πρακτική τους άσκηση ή/και να αφορούν άμεση (ή μελλοντική) πρόσληψη εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της θέσης.

Οι θέσεις έχουν καταχωρηθεί και στο σύστημα ΑΤΛΑΣ (Κωδικός Group: 246684 και 246670)

Επικοινωνία με κοινοποίηση: dtsolkasatfogus [dot] gr, hratfogus [dot] gr

Κατηγορία