Ανακοίνωση για ανταποδοτική υποτροφία

14/03/2023

Ζητείται ένας (1) Μεταπτυχιακός Φοιτητής για να προσφέρει έργο (διόρθωση Θεωρητικών Ασκήσεων των οποίων του δίνονται οι λύσεις) στο μάθημα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ στα πλαίσια της Ανταποδοτικής Υποτροφίας (για απαλλαγή από τα δίδακτρα). Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει, το συντομότερο δυνατόν, με email με την υπεύθυνη ΕΔΙΠ Μαρία Λουκά (mloukaatdi [dot] uoa [dot] gr).

Ζητείται ένας (1) Μεταπτυχιακός Φοιτητής για να προσφέρει έργο (διόρθωση Θεωρητικών Ασκήσεων) στο μάθημα ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ στα πλαίσια της Ανταποδοτικής Υποτροφίας  (για απαλλαγή από τα δίδακτρα). Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει, το συντομότερο δυνατόν, με email με τον υπεύθυνο Επ. Καθηγητή Φ. Τζαφέρη (ftzafatdi [dot] uoa [dot] gr).

Κατηγορία