Παρουσίαση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΜΣ) και Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος

03/05/2023

Η Παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΜΣ) και Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ την Πέμπτη 11 Μαίου 2023 στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας webex.

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ: https://www.di.uoa.gr/events/MSc-2023