Θέσεις Πρακτικής Άσκησης - Convert Group

11/05/2023

Επισυνάπτονται δύο θέσεις Πρακτικής Άσκησης της εταιρίας Convert Group. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους ως ακολούθως:
email: nmastrokostaatconvertgroup [dot] com / hratconvertgroup [dot] gr
Subject: Ενδιαφέρον για θέση Πρακτικής Άσκησης <όνομα θέσης>