Θέσεις εργασίας - Intralot

16/05/2023

H Intralot διαθέτει θέσεις πρακτικής οι οποίες βρίσκονται στο σύστημα Atlas.

 

Συγκεκριμένα οι προσφερόμενες θέσεις είναι οι εξής:

  • Statistical Analysis for Games Trainee
  • Digital Marketing Trainee
  • Embedded Software Engineer Trainee
  • HR Trainee
Κατηγορία