Θέση Πρακτικής Άσκησης - IT Intern - Cenergy Holdings

18/07/2023

Επισκόπηση Θέσης:

Η Cenergy Holdings αναζητά έναν ταλαντούχο IT Intern για να ενταχθεί στην δυναμική ομάδα μας. H πρακτική άσκηση θα έχει διάρκεια έξι μηνών με έδρα σε ένα από τα εργοστάσια της Hellenic Cables, στη Θήβα ή την Κόρινθο ή στο εργοστάσιο της Corinth Pipeworks, στη Θίσβη Βοιωτίας. Ως IT Intern, θα συνεργαστείτε στενά με το τμήμα IT των εταιριών μας και θα αποκτήσετε πρακτική εμπειρία σε διάφορες πτυχές της πληροφορικής, υποστηρίζοντας τις εγκαταστάσεις των εργοστασίων μας.

Καθήκοντα:

  • Τεχνική Υποστήριξη: Παροχή τεχνικής υποστήριξης στους χρήστες εντός του εργοστασίου, επίλυση προβλημάτων υλικού και λογισμικού και μεταφορά προβλημάτων στο αρμόδιο άτομο του Τμήματος IT, όταν είναι απαραίτητο.  
  • Διαχείριση Δικτύου: Συνδρομή στη διαμόρφωση, την ρύθμιση και την συντήρηση των τοπικών δικτύων (LAN), διασφαλίζοντας τη συνδεσιμότητα και την ασφάλεια για τις λειτουργίες του εργοστασίου.
  • Διαχείριση Συστημάτων: Υποστήριξη των διαχειριστών συστημάτων στη διατήρηση και αναβάθμιση των υπολογιστικών συστημάτων, διακομιστών και βάσεων δεδομένων.
  • IT Projects: Συνεργασία με την κεντρική ομάδα του IT για project, όπως αναβαθμίσεις συστημάτων, εφαρμογή λογισμικού ή πρωτοβουλίες επέκτασης δικτύου.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Τελειόφοιτος Τμήματος Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών.
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).
  • Ισχυρές επικοινωνιακές δυνατότητες, Αναλυτική Σκέψη, Ομαδικότητα, Προσαρμοστικότητα, Προσοχή στη λεπτομέρεια.

Επιθυμητά προσόντα: Βασικές γνώσεις των υπολογιστών, λειτουργικών συστημάτων, έννοιες δικτύων και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων. Εξοικείωση με το Microsoft Office Suite και με εφαρμογές λογισμικού.

Για να υποβάλετε αίτηση, παρακαλούμε να υποβάλετε το βιογραφικό σας στο εξής email:eboziariathellenic-cables [dot] com

Κατηγορία