Νέα θέση εργασίας IT Dept - Δικηγορική Εταιρία Φράγκου