3 Νέες Θέσεις Εργασίας UNIVERSAL EDUCATION (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης)

30/08/2023

Συνημμένες θα βρείτε τις αγγελίες που αφορούν στις εξής θέσεις εργασίας :

  • Ακαδημαϊκό υπεύθυνο για προγράμματα κατάρτισης.
  • Στελέχη επιμέλειας και ψηφιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού.
  • IT SYSTEMS SUPPORT (πρακτική άσκηση)