Υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης Μεταπτυχιακών φοιτητών και Υπ. Διδακτόρων

02/10/2023

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στην παροχή δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, θα υποβάλλονται από την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 έως τη Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023.

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές θα υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα sitisi.uoa.gr, ενώ οι Υποψήφιοι Διδάκτορες θα υποβάλλουν την αίτησή τους στο eprotocol.uoa.gr