Έναρξη μαθημάτων "Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα" και "Συνδυαστική Βελτιστοποίηση"

02/10/2023

Τα μαθήματα: Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα (προπτυχιακό) και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση (μεταπτυχιακό), θα ξεκινήσουν ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/10/23.