Θέσεις πρακτικής άσκησης - LEXIS

02/11/2023

Η εταιρεία LEXIS Πληροφορική (https://www.lexis.gr/el/), μέσα από ένα διευρυμένο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών και με συνεχή ανοδική πορεία από την ίδρυσή της (1986) στους τομείς δραστηριότητάς της, προσφέρει έμμισθες θέσεις πρακτικής άσκησης σε τελειόφοιτους / απόφοιτους τμημάτων Ηλεκτρολόγων - Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Μηχανικών Υπολογιστών - Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών - Ψηφιακών Συστημάτων για τις συνημμένες θέσεις.